Archief Frits de Coninck
199319941995199619971998199920002001
3 Belgen
Ad Petersen
Annet van de Elzen
Arnoud de Blauw
Beelden
Biezen
Birgitt van Bracht
De Muzen
De Verbeelding
Eindexamenwerk St.Joost
Engels design
Fotografica
Frans Kerkhoff
Franse schilderkunst
Gaby Bovelander
Henk Klok
Herman Gordijn
Het sublieme gemis
Jan Fabre
Jan Hoet
Jan Hoet 2
Jan Hoet 3
Jean-Michel Alberola
Jean-Pierre Caumiant
Jeroen Bechtold
Jeroen Doorenweerd
Johan Clarysse
Jon Marten
Kees Mol
KunstRAI 1993
Leon Adriaans
Lotti van der Gaag
MUHKA
Marcel Maeyer
Martien de Visser
Middelheim
Miquel Barcelo
Mireille van 't Hoff
Miriam Slaats
NBKS 1
NBKS 2
Open Ateliers
Pieter Ouborg
Rick Koren
Right of Speech
Robert Wilson
Rosemarie Trockel
Signmar Polke
Textielmuseum
Thijs van Kimmenade
Tine van de Weyer en Bert Poulisse
USA Today
Vormen van sculptuur
Vrij Spel
Willem Pak Fo Tjon
Wim Claessen
Wim Schuetz
Witte de With
Wolfgang Laib
Wolfslaar
Yvon Ne
ZoerselHet is in elk geval een beeldschone tentoonstelling. De NBKS en Peninsula, een kunstenaarscollectief uit Eindhoven, hebben een vorm van samenwerking gerealiseerd rond het thema "Kunst en ethiek", waarvan de tentoonstelling in het gebouw van de NBKS een resultaat is. De tentoonstelling heet een beeldschone aanklacht en bevat werk van tien hiertoe uitgenodigde kunstenaars, van wie de meeste of uit Brabant geboortig zijn of hier werken. Het geheel ziet er mooi uit, met een fraai uitgegeven catalogus met het essay van Paul Meeuws waaraan de titel van de expositie ontleend is en een schitterende portfolio, bevattende 10 prenten of multiples die de kunstenaars speciaal voor de gelegenheid gemaakt hebben. Het is typisch dat het uiterlijk zo opvalt van een tentoonstelling die gaat over de "belangstelling voor persoonlijke en maatschappelijke waarden en normen", over ethiek dus. Uiteraard is een serieuze manifestatie ook perfect verzorgd. Maar waar het mij om gaat is dat die ethiek zo'n flinterdun draadje is om een en ander bij elkaar te krijgen. Als ik niet tevoren het overigens helder geschreven essay gelezen had en me ook niet anderszins op de hoogte had gesteld van wat de tentoonstelling bedoelde, dan zou ik, als gewone kijker, niet op dat pretentieuze verband gekomen zijn. Kunst en Ethiek, het is net zoiets als Kunst en Gevoel, om maar iets te bedenken. Elke betrokkene trekt een passend gezicht, het gaat om De Kunst nietwaar en wie durft het belang nog te ontkennen? Maar ethiek is geen artistieke categorie, wat je er ook allemaal over wilt zeggen. Welbeschouwd is elke artistieke daad van betekenis er een met maatschappelijke relevantie, zoals elke handeling van de mens een ethische kant heeft. Kunst en ethiek zegt dus niks. Dat is ook het gevoel dat je overhoudt als je de tentoonstelling gezien hebt. Je hebt een paar belangrijke individuele objecten gezien (Jaap de Vries, Alexander Korsmit onder anderen), een van-dik-hout-zaagt-men-planken installatie van Edu Kisman, maar waar gaat het nu allemaal over ? De tentoonstelling zelf beantwoordt die vraag in elk geval niet. Een beeldschone aanklacht tot 10 januari bij de NBKS, Reigerstraat 16 Breda.