Archief Frits de Coninck
199319941995199619971998199920002001
Adriaan Seelen
Alex Kiefmeijer
Anish Kapoor
Ben Hoezen
Birgitt van Bracht 2
Boymans-van Beuningen
Cady Noland
Carel Visser
Caro
Chassetheater
Cultureel Gekleurd
Dada
De Pont
De Ringeloor
De stadscollectie
Desert Tracks
Drie vrouwelijke schilders
Edy de Wilde
Elly Stegeman en Ludo Bekkers
Emile van der Kruk
Enk de Kramer
Eric Hirdes
Erik Prins
Eugeen van Mieghem
Giorgio Morandi
Grafiek in het Tongerlohuys
Hannema
Hans Landsaat
Hans Luiken
Het portret
Het verhalende
Huub Bruls
Ignatiusziekenhuis
Jaap de Vries
Jacques van Alphen
Jan Andriesse
Jeanne Munsterman
Jeroen Doorenweerd
Jiri Kolar
John van Gils
Jos Blersch
Kars Persoon
Klaar van der Lippe
Kopper en Van Ham
Kunst van Vlaanderen en Spanje
Laatmiddeleeuwse prenten
Lokaal 01 - 1
Lokaal 01 - 2
Luc Tuymans
MUHKA
Marijke Fitz Verploegh
Martje Verhoeven
Matthew Barney
Michel van Overbeeke
NBKS 1
NBKS 2
Naus en Kleinepier
Nederlandse tekeningen 2e helft 19e eeuw
Nieuwe beelden
Noordbrabants Museum
Paul Thek
Per Kirkeby
Piet Berghs
Piet Dieleman
Pyke Koch
Reinoud van Vught
Richard Price
Rob Mohlmann
Rob Moonens
Simon Benson
Stadscollectie Breda, deel I
Textiel
Thierry de Cordier
Tina Onna
Tom Wesselmann
Ton Slits
Tongerlohuys
Toon Kuypers
Torsten Haake-Brandt
Un cercle d'amis
Voorwaar
Wainer Vaccari
Walter Swennen
Wolfslaar
Wouter van RiessenAdriaan Seelen De liefde voor het materiaal spreekt uit de beelden van Adriaan Seelen. Het materiaal, zijn materiaal. Zijn beelden zijn steen: tufsteen en hardsteen uit de Ardennen of Ierland. De karakteristiek van waar hij mee werkt, is de karakteristiek van zijn beeldhouwerschap. Hij is steenhouwer, en als steenhouwer maakt hij ook beelden. Het onderscheid lijkt futiel maar in het geval van Seelens vrije werk essentieel. Bij hem zijn steenhouwer en beeldhouwer geen tautologie. Seelen is opgeleid aan de kunstacademies in Tilburg en Breda en was een tijdlang restauratie-steenhouwer aan het Markiezenhof en de St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Hij werkt in Rijen waar hij, naar eigen zeggen, een werkplaats heeft, geen atelier dus. Decsteenklompen die daar arriveren, dicteren het beeld dat Seelen daaruit haalt. Het is duidelijk niet zo dat zo'n machtige monoliet onderworpen wordt aan de vrije verbeelding en aan de handen van de kunstenaar. Dat soort steen laat zich niet onderwerpen. En zo er van onderwerping sprake is, geldt die de steenhouwer. Een verkeerde beslissing bij het hakken en zagen in dat weerbarstige materiaal tast de steen aan en maakt vervolgens het beeld onmogelijk. In steen is een echte fout niet herstelbaar. Hardsteen is moeilijk toegankelijk en als het zich eenmaal prijsgeeft onverbiddelijk. Want het beeld is goed en bestaat dus, of het is volledig mislukt en dan een blasfemie tegenover de goddelijke natuur. Steen en graniet zijn van nature te indrukwekkend om zich door onbekwame mensenhand te laten misbruiken. Het bewerken van prehistorische steen is daarom een geladen opdracht, tot het einde toe. De sporen van het zwoegen in die hardheid zijn altijd zichtbaar. De gemaakte, gecultiveerde vorm van het beeld zal nooit helemaal het zicht ontnemen op de natuur van het materiaal. Het beeld "Onthecht" is een zwartgranieten kano-vorm die een volmaakt glad gepolijste huid heeft maar over de hele lengte (2 meter) een grillige scheurlijn en 13 boorgaten op gelijke afstand van elkaar. Een veelzeggende ontmoeting van wat de natuur is en de mens wil, een kwestie van toeval en moedwil. Het bar graniet heeft door de zagende en schurende mensenhand een gedaanteverwisseling ondergaan en is cultuur geworden. Maar de ondraaglijkheid heeft het behouden. Het zit vastgeklemd tussen drie grijze, hardstenen staanders die het beeld van de grond tillen, losmaken en ruimte geven. Die staanders accentueren het gewicht en heffen het tegelijkertijd op. Wat Adriaan Seelen in zo'n beeld doet, toont een trouw aan het robuuste ambacht van de steenhouwer dat een afgeleide is van de steen waarin hij werkt. De vrije, artistieke verbeelding is daaraan ondergeschikt. De beeldhouwer is steenhouwer gebleven, het materiaal is hem er dankbaar om. Galerie De Verbeelding, Klokkenstraat 12, Baarle-Nassau; tot 23 april (open do t/m zo, van 1 tot 5 uur)